Loading...

Portfolio

Sillgrisslan

Sillgrisslan - om modet att gå sin väg, om modet att hoppa ut i det okända och modet att våga vara i sin fulla potential.
En föreställning om fåglar, mod och sagans magiska kraft!

Sillgrisslan, förtäljer den halsbrytande historien om sillgrissleungens färd ut ur boet och ner i havet, samtidigt som den leder oss genom den magiska Grimmsagan, Kristallkulan, som handlar om att hitta modet inför saker som vi måste igenom. Produktionen knyter an till läroplanen i biologi för förskoleklass till årskurs 3. Publiken får lära sig om sillgrisslor och andra fåglars beteende, de lär om natur och naturvetenskap men även med skönlitteratur och konst.

Till föreställningen erbjuder Långsjo: teaters en workshop och ett gediget läromaterial. Syftet med projektet är att främja kunskap om fåglar i allmänhet och sillgrisslor i synnerhet, men också att arbeta med sagans magiska kraft om modet att gå sin egen väg.

Vi gör detta genom att reflektera, gestalta och ljuda tillsammans med barnen. Barnen får leka fåglar, låta som fåglar och lära sig om fåglars egenskaper. I rörelse och lek reflekterar vi tillsammans kring tematiken i föreställningen.

Konceptet knyter an till det övergripande innehållet inom läroplanen LPFÖ98. “Förskolan ska sträva efter att varje barn [...] utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter,
djur.” (LPFÖ 2016:10) och för LGR11 inom biologi, kemi och fysik för förskoleklass till årskurs 3. “Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla [...] djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider, [...] Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.” (LGR 11 2018:186).

Föreställningen “Sillgrisslan” är cirka 35 minuter lång och tillhörande workshop sker både innan och efter föreställningen. Föreställning och workshop är 60 minuter sammanlagt. Målgrupp är 5 år-årskurs 2.