Loading...

Portfolio

URKarnas värld

URKarnas värld tar avstamp i Björn Wallsten forskning The Urk World och är en del av Långsjo: teaters allkonstverk Urkarnas värld, som visades upp i R1 Reaktorhallen, KTH i Stockholm 2020 mars för första gången. URK kommer av ordet urkopplad och handlar om hur vi kan återvinna de resurser av metaller som finns nedgrävda i marken i form av rör, ledningar och kablar under våra städer. Bara i Sverige finns aluminium, koppar och bly nergrävt till ett värde av miljarder kronor. 

URKarnas värld tar avstamp i Björn Wallsten forskning The Urk World och är en del av Långsjo: teaters allkonstverk Urkarnas värld, som visades upp i R1 Reaktorhallen, KTH i Stockholm 2020 mars för första gången. URK kommer av ordet urkopplad och handlar om hur vi kan återvinna de resurser av metaller som finns nedgrävda i marken i form av rör, ledningar och kablar under våra städer. Bara i Sverige finns aluminium, koppar och bly nergrävt till ett värde av miljarder kronor.

Projektets syfte är att problematisera vårt samhälles ohållbara nyttjande av metaller och lyfta fram alternativa perspektiv och lösningar på den minerala resursfrågan; att diskutera urban mining som alternativ till primärutvinning av mineraler och hur vi ställer om vårt samhälle mot en mer cirkulär ekonomi. Med utgångspunkt i Björn Wallstens forskning, The Urk World, bygger Långsjo: teater upp en framtidsvision där återvinning av urkopplade rörsystem är en verklighet.

Med hjälp av skådespelare, dansare, cirkusartister,  ljudande scenografi och suggestiva filmprojektioner skapas en interaktiv uppsättning och allkonstverk där publiken får aktivt hjälpa till att skapa illusionen.

Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumfond

Läs mer om föreställningen på projektets hemsida eller följ det på Facebook.