Loading...
Vi har erfarenhet av att skapa och leda processer för olika och blandade grupper av intressenter till exempel Kommunanställda, lärare och forskare. I vårt arbete så använder vi förutom narrativa verktyg teoretiska och praktiska verktyg så som socialt arbete, dramakommunikation, psykologi och pedagogik. Vi skräddarsyr workshops för olika syften till exempel att skapa och förbättra kommunikationen i och emellan grupper, förbereda och skapa visioner eller kartläggning av intressekonflikter och skillnader i tillvägagångssätt.