Loading...

Vi turnérar genom Scenkonst Sörmland med denna produktion och oj, vad vi har roligt!!!

7/11 Djurgårdens förskola kl 10:00

8/11 Björktorpsskolan kl 9:00 och kl 9:50

9/11  Skogsängsskolan kl 10:00

10/11 Årbyskolan kl 9:00 och kl 10:00

11/11 Hällberga skola kl 10:00

14/11 Skiftingehus skola & förskola kl 9:00 och 10:00

15/11 Skiftingehus skola & förskola kl 9:00 och kl 10:00

16/11 Gökstenskolan kl 10:00

17/11 Gökstensskolan kl 10:00

18/11 Nybbleskolan kl 10:00

22/11 Finningeskolan kl 9:00 och kl 10:00

23/11 Tosterö Skola och förskola kl 10:00

24/11 Sandbäcksskolan kl 10:00 och 12:00

5/12 Årstaskolan kl 10:00

6/12 Skogstorpsskolan kl 10:00

7/12 Hällby skola kl 10:00

8/12 Dammlötskolan kl 10:00 och kl 12:00

9/12 Årstaskolans Träningsskola kl 9:00