Loading...

 

Urk och Arbetets museum

18.01.31 Urkar i Norrköping i samarbete med forskaren Björn Wallsten. Bra möte med Norrköping Arbetets museum. Projektet problematiserar vårt samhälles ohållbara behov av metaller och lyfta fram alternativa perspektiv och lösningar på den minerala resursfrågan. Mer precist har den för avsikt att diskutera urban mining som alternativ till primärutvinning av mineraler och hur vi ställer om vårt samhälle mot en mer cirkulär ekonomi. Vidare diskuterar och skapar projektet tillsammans med mellan-och högstadiebarn -och ungdomar förståelse för hur samhällets användning av resurser ofta är osynlig för oss.