Loading...

Portfolio

Vid randen work-in-progress

Vid randen work-in-progress

aug 06, 2014

Denna produktion ger en fördjupade blick i hinduismen genom att den bearbetar en av de största hindu episka berättelserna, Mahabharata. Här gestaltas av skådespelarna kända karaktärer och gudar som Arjuna och Krishna och den klassiska indiska musiken sköljer över scenen och bär gestaltningen. Föreställningen innefattar resonemang kring Bhagavad Ghita, en av de mest kända religiösa texterna i hindu filosofin, men den innefattar också tankar om hållbarhet som är aktuellt även i vår tid.