Loading...

Vi använder oss främst av två teman när vi gör interaktiva workshops för barn: narrativ och hållbarhets frågor. Vi skräddarsyr workshops för olika åldrar som bygger på stort kreativt deltagande samtidigt som vi lyssnar och utbyter idéer.

Flera av oss har både teoretisk och praktisk pedagogisk kunskap och erfarenhet samt en stor erfarenhet av att arbeta med folk med funktionsnedsättningar. Ni får gärna kontakta oss om ni vill veta mer.