Projekt

Konst och vetenskap  har mycket gemensamt och korsar varandra på fascinerande sätt. Läs mer om våra projekt bortom enbart scenkonst: art-science, sociala och ekologiska hållbarhetsprojekt.